...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมศิลปากร (กรณีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

(จำนวนผู้เข้าชม 949 ครั้ง)